FACEBOOK – ఫేస్ బుక్ వీడియోలు

మిషన్ తో సిమెంట్ రోడ్డు 

అమ్మో ఎంత పెద్ద పామో

ఒక్క సిగెరెట్ నుండి ఎంత పొగ

కదిలే ఇళ్ళు

ఏం గురి అది 

పెయింటింగ్ ఎంత స్పీడుగా